Uitgebreid traject

Het uitgebreide traject is van toepassing als de problematiek en de hulpvraag groot is.

We komen dan 1x per week of 2 x per maand langs voor begeleiding thuis of cliënt komt met de hond naar een afgesproken locatie.

Bij een uitgebreid traject is er sowieso overleg met de hulpverlening.

We werken met een hond van Hand in Poot óf uw eigen hond óf een nog uit te zoeken hond

De honden van Hand in Poot zijn goed gehoorzaam en vinden het leuk om met cliënten te werken.

Als u een eigen hond heeft dan volgt u eerst een gehoorzaamheidscursus of puppycursus. Dit kan bij Gehoorzame Huishond uit Drunen (www.gehoorzamehuishond.nl) of bij een andere hondenschool. Als er maar een goede basis wordt gelegd voor de gehoorzaamheid. Er wordt hier zeker ook inzet gevraagd van de ouders. Zij zullen de eerste basis voor de gehoorzaamheid van de hond gaan leggen.

Voordat we met de combinatie aan de slag gaan vindt er overleg plaats met ouders/hulpverlening en wordt de hulpvraag en hoeveelheid aan begeleiding in beeld gebracht. In dit traject kan begeleiding thuis worden verzorgd, of op de binnen- of buitenlocatie van Hand in Poot (Gehoorzame Huishond).

Dit alles in overleg.