Hand in Poot

Hand in hand door het leven gaan is fijn. Maar hoe vaak is de hand van een ander niet aanwezig? Moet je toch moeilijke dingen overwinnen? Hierbij kan je hond  een maatje zijn die veel steun biedt.

Naast veel steun geven kan hij spiegelen hoe andere mensen jou ervaren, maar nog belangrijker is je eigen beleving hierin. Waarom nemen ze jou niet serieus? Geef jij wel goed je grenzen aan? Vertel jij anderen duidelijk wat je wel en niet wilt? Hoe overwin jij je angsten? Kinderen/jong volwassenen met of zonder diagnose kunnen baat hebben bij een maatje die hen door de moeilijke uitdagingen in het leven helpt.

De liefde van een hond is onvoorwaardelijk. Dat zorgt ervoor dat je altijd op een hele veilige manier van de hond kunt leren. Ik kan je, samen met jou en je omgeving, inzicht geven in deze processen en het zetten van stappen gericht op een meer zelfstandiger functioneren..

Hand in Poot kan op vele manieren helpen. Dat kan een heel uitgebreid traject zijn waar andere hulpverlenende instanties bij betrokken zijn. Maar het kan ook eenvoudiger en korter zijn, uitgaande van de hulpvraag. De hulpvraag wordt samen met cliënt, ouders en/of mogelijk betrokken hulpverlenende instantie omschreven met duidelijke doelen en evaluatieverslag. Samen bepalen we de weg die we gaan bewandelen.

We zijn gevestigd in Drunen/Elshout, Noord-Brabant

Toen ik liefde zocht en vond

keek ik heel goed in het rond

welk wezen gaf mij zo'n plezier

het was een zeer fantastisch dier

zonder eisen gaf het blij

een leven lang vriendschap aan mij

Uit "haar Schaduw en ik" van Miranda van der Heijden